نبودن موبایل، شما را مضطرب می کند؟ نوبوفوبیا دارید!

  • 1398/08/16
  • 12:02
نبودن موبایل، شما را مضطرب می کند؟  نوبوفوبیا  دارید!

تقریباً برای هر فردی که تلفن همراه هوشمند، یا حتی غیرهوشمند! دارد حتماً یک بار پیش آمده است که حتی از تصور نبودن، گم شدن یا خاموش شدن تلفن همراه خود دچار استرس و نگرانی شوید. -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فناوری

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار